Dział Kontroli Jakości

W trosce o bezpieczeństwo oraz utrzymanie wysokiej jakości świadczonych przez członków naszego Stowarzyszenia usług budowlanych, Władze założycielskie, powołały grupę specjalistów terenowych. Dział Kontroli Jakości reaguje natychmiast na wszystkie zgłoszenia dotyczące naruszeń Kodeksu przez członków Stowarzyszenia i pełni funkcję mediatora między zgłaszającym a usługodawcą. Wnioski mogą zostać przesyłane za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego >>

W wyniku pracy specjalistów terenowych, została opracowana szczegółowa procedura weryfikacji usług członków Stowarzyszenia,      obejmująca:

  • Opinię Klienta o wykonanej usłudze.
  • Monitoring przestrzegania Regulaminu oraz Kodeksu Etycznego Stowarzyszenia.
  • Weryfikację roszczeń klientów i kontrahentów odnośnie jakości, terminowości lub uczciwości.
  • Weryfikację referencji członków Stowarzyszenia.

Dział Kontroli Jakości, stwierdzając rażące naruszenia Kodeksu Etycznego i/lub Regulaminu Stowarzyszenia, ma prawo wnioskować do      Władz o pozbawienie członka Certyfikatu Gwarancja Rzetelności BUILDERS CLUB, a w skrajnych przypadkach z pozbawieniem członkostwa włącznie.